cintai alam

Matlamat & Strategi Pengurusan Alam Sekitar


Matlamat & Strategi Pengurusan Alam Sekitar: Di bawah Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar (NRE), penjagaan dan pengurusan alam sekitar negara diurus dan dikawalselia. Di bawah NRE, Bahagian Pengurusan Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (BPASPI) bertanggungjawab untuk dasar-dasar yang berkaitan dengan perubahan alam sekitar dan iklim di Malaysia.

Matlamat & Strategi Pengurusan Alam Sekitar
cintai alam sekitar

NRE mempunyai matlamat dan strategi bagi menetapkan arah dan tujuan untuk menjaga alam sekitar. Ianya penting agar sasaran yang ditelah ditetapkan sentiasa berada dilandasan yang tepat.

Matlamat Utama Alam Sekitar Negara
 1. Pengurangan Pelepasan Gas Rumah Hijau (GHG)
 2. Pembangunan Indeks Prestasi Alam Sekitar Malaysia (EPI)
 3. Menggunakan Tabung Kemudahan Alam Sekitar Global (GEF) untuk kemudahan Alam Sekitar GlobaL
 4. Mengukuhkan Akta Kualiti Alam Sekeliling (1974)
 5. Mengukuhkan Aktiviti Penguatkuasaan
 6. Meningkatkan Kualiti Air
 7. Meningkatkan Kualiti Air Laut
 8. Meningkatkan Kualiti Udara
 9. Melindungi Lapisan Ozon
 10. Pembangunan Kesedaran Alam Sekitar dan Index Komitmen
 11. Meningkatkan Kesedaran Alam Sekitar dan Perubahan Iklim

Strategi Utama Alam Sekitar Negara
 1. Menggalakkan Persatuan Karbon Rendah
 2. Pengukuran Prestasi Alam Sekitar
 3. Pengurusan dana Kemudahan Alam Sekitar Global (GEF5)
 4. Penguatkuasaan Akta Kualiti Alam Sekitar
 5. Pendidikan dan Kesedaran Alam Sekitar

Untuk mencapai serta memastikan segala matlamat dan strategi tersebut sentiasa dipantau dan mencapai objektifnya, NRE mewujudkan Jabatan Alam Sekitar (DOE) sebagai jabatan yang bertanggungjawab dalam pengawalan dan penguatkuasaan Alam Sekitar negara.

Coretan anda amat-amat dihargai. Terima kasih bersama 'Blog Cinta Kepada Alam - “Jazakumullah Khairan Katsiran Wa Jazakumullah Ahsanal Jaza”

 
Copyright © 2015 AlamBlogr - All Rights Reserved